Asunto-osakeyhtiö Saton Kahdeksikko

Järjestysmääräykset

Asunto-Osakeyhtiö SatonKahdeksikon alueella ja rakennuksissa pitää noudattaa tässä mainittuja ohjeitaja ja sen lisäksi mitä lait, asetukset ja yhtiöjärjestys määräävät. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin turhaan häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Asukkaiden ja heidän vieraidensa on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

1 § Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21-7 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 21-8. Ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiintuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty.

Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Sauna, pesula, mankeli ja autonpesupaikka ovat asukkaidenkäytettävissä määrättyä maksua vastaan.

Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Tupakointi niissä on kielletty.

2 § Ulkoalueet

Piha-alueilla on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Ajoneuvojen turhaa tyhjäkäyntiä pitää välttää. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiönluvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Pysäköintipaikat ovat tarkoitettu vakituisesti liikennekäytössä oleville ajoneuvoille.

Peräkärryjen ja veneiden säilyttäminen pysäköinti alueella ja muualla yhtiön tontilla on kielletty.

3 § Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä ja tarpeetonta metelöintiä klo. 22-7 välisenä aikana. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on tehtävä maanantaisin-lauantaisin klo. 9-20 ja siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta häiriötä.

Vesi- ja sähkölinjojen sulkemisiin tarvitaan aina yhtiön lupa. Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää ongelmajätteitä, jotka saattavat aiheuttaa putkien tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Avotulella grillaaminen huoneistojen parvekkeilla on kielletty.

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Turva- ja muiden lisälukkojen avaimet olisi suositeltava toimittaa yhtiölle.

4 § Muutostyöt

Osakkeenomistajien huoneistossa suorittamiin muutostöihin tulee pyytää yhtiön hallituksen lupa. Muutostyöilmoitukset tulee toimittaa isännöintitoimistoon kirjallisina tai www.isannointitalo.fi.

5 § Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen on sallittu vain ulkona olevilla pölytystelineillä arkipäivisin klo. 9-20.

6 § Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella on kotieläimet pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä asukkaita. Kotieläimet eivät saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Mahdolliset jätökset on välittömästi korjattava.

Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

7 § Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamiseen.


@Document 2